top of page

Manifesto

Geen enkel kind wil een leven van criminaliteit of detentie. Met de juiste kennis, vaardigheden en steun kiest ieder kind voor een mooie, gezonde toekomst.

Byounique is een non-profit organisatie die professionele zorg biedt aan kinderen en jongeren die in aanraking dreigen te komen of zijn gekomen met justitie. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat geen enkel kind beter wordt van straffen in onmenselijke omstandigheden. Maar zeker zal veranderen als het leert hoe hetzij/haar leven positief kan leiden. Hiertoe bieden wij holistische projecten, volgens evidence-based methodieken, op de meest kostefficiëntie manier. Zo hebben wij al honderden kinderen naar een goede toekomst begeleid.

Waarom bestaat Byounique

Wereldwijd worden kinderen en jongeren die (kleine) delicten plegen opgesloten in onveilige en mensonterende omstandigheden. Vanuit het idee dat kinderen wel zullen veranderen door hard straffen. In de praktijk worden kinderen angstig, getraumatiseerd en geïsoleerd en lukt het ze niet meer om nog een goed leven op te bouwen. In Malawi is het jeugdrecht-systeem ook nog gericht op straffen en vergelding. Met onze projecten willen wij deze denkwijze veranderen naar preventie en rehabilitatie. En zo zorgen dat ook kinderen die fouten hebben gemaakt kansen krijgen op een goede toekomst. 

Waarom werkt Byounique in Malawi

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Zo'n 40% van de mensen leeft in extreme armoede. Kinderen t/m 24 jaar vormen 67% van de bevolking. Zij leiden sterk onder de armoede en haar gevolgen:honger, schooluitval, huiselijk geweld en negatieve tradities als initiatierites, jonge huwelijken en jong ouderschap. Veel kinderen zoeken hun geluk op straat, waar zij in aanraking komen met risicofactoren als negatieve vrienden, alcohol & drugs, verveling en jeugdcriminaliteit. Als ze worden gearresteerd leven ze in schrijnende omstandigheden. Hoewel gebrek aan financiële middelen een rol speelt, leidt met name gebrek aan kennis, organisatie en steun bij kinderen, ouders, politie, justitie en leefgemeenschappen tot deze situaties. Gelukkig staan deze partijen vrijwel altijd open voor verandering. Daardoor zien wij echte kansen om met onze projecten een duurzaam positief jeugdrecht-systeem te creëren gericht op preventie en rehabilitatie. 

Onze organisatiestructuur

Stichting Byounique

 

Stichting Byounique is in juli 2011 opgericht.

Het bestuur bestaat uit 3 vrijwilligers:

  • Edward Molenaars - voorzitter

  • Anna Titawano - secretaris

  • Fons Wielzen - penningmeester
     

De kerntaken van het bestuur zijn:

  • Toezicht houden op de activiteiten in Malawi

  • Fondsenwerving

  • Promotie van Byounique

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de programma manager werken op vrijwillige basis, zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken en managementactiviteiten.

Het bestuur en programma management

Onze methodiek

Via competentie-gericht werken leren onze doelgroepen hun kwaliteiten kennen, bouwen zij sterke netwerken op en voelen zij eigenwaarde en zelfvertrouwen om zelf verbetering te brengen in hun leven.

Onze 8 kern-doelgroepen: 

Kinderen

Groeien op in een veilige omgeving en blijven op school

Jongeren

 

Leren een vak en verdienen een inkomen voor zichzelf en hun gezinnen

Ouders

Voeden hun kinderen liefdevol op en bieden ze ontwikkelingskansen

Scholen

Counsellen kinderen en gezinnen of verwijzen deze naar professionele zorg 

Risicowijken

Ondersteunen kansarme kinderen en voorkomen schadelijke praktijken

Professionals

 

Handelen rechtmatig en stimuleren de positieve reïntegratie van jongeren 

Partners

 

Maken counselling, juridische steun, training bereikbaar in  afgelegen gebieden

Malawianen

 

Steunen kansarme kinderen en verwelkomen vrijgelaten jongeren 

Onze projectkeuze

Onze focus op het verbeteren van jeugdrechtssystemen in ontwikkelingslanden helpt ons om heel gericht projecten op dit gebied uit te voeren. Wij hanteren daarbij specifieke selectiecriteria:

Er is vraag naar het project

Het project zorgt voor verbetering van de situatie van kinderen die risico lopen op het plegen van delicten

Het project versterkt de rechtspositie van kinderen die in aanraking zijn gekomen met justitie

Het project verbetert de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen in politiecellen en jeugdgevangenissen

Het project biedt gelegenheid tot samenwerking met bestaande lokale instanties of initiatieven

De effecten van het project zijn duurzaam, concreet en meetbaar

Lange termijn strategie: duurzaam door lokale overdracht

Stichting Byounique implementeert in Malawi projecten die in Nederland door de overheid worden uitgevoerd. Idealiter zou dit ook in Malawi zo zijn. Maar de overheid heeft daarvoor op dit moment niet de kennis, noch de financiële middelen. Wij willen met onze projecten een basis leggen waarmee de overheid of lokale organisaties deze projecten op termijn gemakkelijk over kan nemen. Wij nemen patners zoveel mogelijk mee in onze projecten door kennis over te dragen, specifieke taken bij hun neer te leggen en intensief te overleggen over de invulling van onze activiteiten. Op deze manier willen wij stap voor stap meer verantwoordelijkheden van onze projecten naar partners overdragen. Zo hopen wij ieder project qua uitvoering en qua financiering na zo'n 5 jaar over te kunnen dragen aan een lokale partner.

Onze Impact

Jaarlijks ondersteunen wij met onze projecten direct zo'n 5.000 kinderen en jongeren. De meest intensieve projecten zijn juridische steun, HALT, gevangenis-reïntegratie, begeleiding van kwetsbare kinderen en probleemgezinnen en vakopleidingen. Ieder jaar helpen wij zo'n 2.500 kinderen/jongeren/gezinnen/scholen/wijken met deze interventies. 

Indirect, via school- en wijkactiviteiten, theatervoorstellingen en (sociale) media doen leeftijdgenoten, ouders, leraren, wijkbewoners en partners brede kennis op over kinderbescherming en jeugdrecht en leren hoe zij kinderen kunnen begeleiden en jeugdcriminaliteit kunnen voorkomen. Dit is een essentieel onderdeel van ons werk, omdat voorkomen altijd beter blijft dan genezen. Daarom zijn wij trots dat we met deze activiteiten zeker 7.500 personen per jaar echt doen veranderen qua denkwijze en handelen. 

Natuurlijk wordt onze impact het beste beschreven door onze begunstigden zelf:

Verslagen en rapporten

HALT- project

“Alles ging goed met mij, tot mijn vader overleed en mijn moeder geen schoolgeld meer kon betalen. In plaats van mijn moeder helpen hing ik rond op straat en probeerde met karweitjes wat geld te verdienen. Ik wilde snel geld verdienen en stal een telefoon. Ik deed mee aan het HALT-programma en ga via Byounique weer naar school. Mijn moeder is weer trot op me!

Pemphero - Mangochi

“Ik zat al 5 jaar onschuldig in voorarrest. Byounique zorgde dat mijn zaak voorkwam. Ik werd direct vrijgesproken. Ik had in Mikuyu de kappersopleiding van Byounique gevolgd en heb nu mijn eigen kapperszaak. In Mikuyu dacht ik dacht ik nooit meer vrij zou komen. Dankzij Byounique heb ik nu  een goed leven

Chifundo - Mikuyu

bottom of page