Duurzaam verbetering brengen in het leven van kansarme kinderen, jongeren, gezinnen en wijken en daarmee de basisfactoren van jeugdcriminaliteit wegnemen

Onze aanpak

Wij bieden een coherent programma aan van projecten gericht op preventie, rehabilitatie en bewustwording, waarbij alle projecten elkaar versterken. Preventie zorgt ervoor dat steeds minder kinderen in aanraking komen met justitie en dat die kleine groep rechtmatig behandeld wordt. Alternatieve straffen laten kinderen positief veranderen binnen hun leefgemeenschap. Lagere aantallen in instanties bieden mogelijkheden tot echte rehabilitatie en goede behandeling. Bewustwording zorgt voor een breed verantwoordelijkheidsgevoel en acceptatie van vrijgekomen kinderen zodat deze opnieuw worden opgenomen in de gemeenschap en niet recidiveren.

Onze kracht

Onze specifieke focus op het jeugdrechtsysteem, ons coherente programma waarin projecten elkaar versterken, onze financieel effectieve en transparante werkwijze en onze passie en doorzettingsvermogen om echt een verschil voor onze doelgroep te maken!  

Verdrag voor de Rechten van het Kind

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert.

Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand.

De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures.

 

In Malawi is dit verre van de realiteit. Hierdoor zitten duizenden kinderen in ellende gevangen in politiecellen en gevangenissen.

 

Wij steunen hen, want ieder kind verdient een 2e kans

Stichting Byounique

Bankgegevens: 

NL07 RABO 0168451972

KvK: 53384377