top of page

Duurzaam verbetering brengen in het leven van kansarme kinderen, jongeren, gezinnen en wijken en daarmee de basisfactoren van jeugdcriminaliteit wegnemen

Onze aanpak

Wij bieden een coherent programma aan van projecten gericht op preventie, rehabilitatie en bewustwording, waarbij alle projecten elkaar versterken. Preventie zorgt ervoor dat steeds minder kinderen in aanraking komen met justitie en dat die kleine groep rechtmatig behandeld wordt. Alternatieve straffen laten kinderen positief veranderen binnen hun leefgemeenschap. Lagere aantallen in instanties bieden mogelijkheden tot echte rehabilitatie en goede behandeling. Bewustwording zorgt voor een breed verantwoordelijkheidsgevoel en acceptatie van vrijgekomen kinderen zodat deze opnieuw worden opgenomen in de gemeenschap en niet recidiveren.

Onze kracht

Onze specifieke focus op het jeugdrechtsysteem, ons coherente programma waarin projecten elkaar versterken, onze financieel effectieve en transparante werkwijze en onze passie en doorzettingsvermogen om echt een verschil voor onze doelgroep te maken!  

Child Rights Clubs

Child Rights Clubs

Kennis over jeugdrecht en steunpunten op scholen en in omliggende risicowijken

Theater-preventie

Theater-preventie

Gedragsverandering bij risicojongeren en voorlichting over jeugdbescherming in wijken

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Sociale begeleiding en juridische steun bij politie, rechtbank en jeugdgevangenissen

HALT

HALT

Gedragsverandering en voorkomen van recidive bij kinderen die kleine delicten plegen

Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

Financiële en sociale steun voor kinderen/jongeren die wel de motivatie, maar niet de middelen hebben om (terug) naar school te gaan

Gevangenis Reintegratie

Gevangenis Reintegratie

Voorkomen van recidive door sociale vaardigheden, herstel band met familie, vakopleiding en nazorg

Vakscholen

Vakscholen

Vakopleidingen, ondernemerschap, sociale vaardigheden, Engels en opvoedingstraining voor meest kansarme jongeren

Training en voorlichting

Training en voorlichting

Trainen van professionals en partners, studenten en bedrijven over jeugdrecht en hoe bij te dragen aan verbetering

Tisinthe Radio-programma

Tisinthe Radio-programma

Brede voorlichting over kinderbescherming en jeugdrecht via een radio-hoorspel en lokale jeugdgroepen

(Sociale) Media

(Sociale) Media

Promotie van kinderbescherming, jeugdrecht en verwelkomen gereïntegreerde jongeren en Byounique projecten

Wens: hulp aan jeugdige sexwerkers

Wens: hulp aan jeugdige sexwerkers

Sociale begeleiding aan kwetsbare meiden

Wens: juridische steunpunten

Wens: juridische steunpunten

Gratis juridische informatie en steun voor kansarme kinderen en gezinnen via inloopspreekuren met steun van pro-bono advocaten

bottom of page