Nieuws

Onze laatste nieuwsberichten

Mikuyu diploma 2.jpeg

NIEUWSBRIEF 2e KWARTAAL 2020

10 juli 2020

Tijdens het 2e kwartaal hebben wij helaas een aantal projecten moeten stilleggen. De Corona-cijfers namen snel toe en wij wilden de gezondheid van teamleden, deelnemers en partners garanderen. Met maatregelen konden de projecten politie en rechtbank, HALT, Bvumbwe en het trainingscentrum in Nchalo veilig doorgaan. De andere projecten hopen wij vanaf september weer te starten.  

 

In de bijgevoegde nieuwsbrief lees je alles over onze projecten in het 2e kwartaal 2020 (klik op de foto links om de nieuwsbrief te openen)

CORONA IN MALAWI

24 juni 2020

Anders dan in Nederland bleven de cijfers rond Corona t/m juni nog laag in Malawi. Eind juni telde Malawi 879 actieve zaken en 13 overledenen. De lockdown die de regering eind april aankondigde ging niet door, omdat teveel mensen geen inkomen meer zouden hebben. Wel werden maatregelen als sluiten van scholen, minder passagiers in minibussen en verbod op grote bijeenkomsten ingevoerd. De campagnes voor de nieuwe verkiezingen gingen wel door, wat leidde tot veel zorg over een toename van de cijfers. Vanaf mid-juni nemen de cijfers inderdaad snel toe en nu is het afwachten hoe het zich de komende maanden in Malawi zal ontwikkelen. Malawi heeft inmiddels een nieuwe president, de campagnes zijn beëindigd en we hopen dat de cijfers zich kunnen stabiliseren. 

GESLAAGDEN SINDS JANUARI

24 juni 2020

Behalve onze voorlichtingsactiviteiten, konden wij t/m april alle projecten nog voortzetten: gezinsbegeleiding, steun bij politie en jeugdrechtbank, counselling in de jeugdgevangenissen en onze trainingscentra. Dit leverde ook weer een groot aantal geslaagde studenten op:

25 kinderen in HALT

40 jongeren in de jeugdgevangenissen

10 jongeren in het Nchalo trainingscentrum

Wij hebben de diploma-uitreikingen op kleine schaal gevierd. Wij hopen later dit jaar, als de situatie het toestaat, in de jeugdgevangenissen de normale eindfeesten te kunnen geven en in de wijken alle geslaagden, familie en buurtbewoners uit te nodigen voor een mooi examenfeest.

UITBREIDING VAKOPLEIDINGEN

24 juni 2020

Begin maart ontvingen wij een donatie van de Tsjechische Ambassade, waarmee wij ons project vakopleidingen kunnen professionaliseren. Wij gaan lopende vakopleidingen verbeteren, nieuwe vakcentra opzetten (m.n. in meer afgelegen gebieden waar geslaagde studenten de trainers worden) en we zijn druk bezig met de opzet van een productlijn met winkels waar we geslaagde jongeren werkervaringsplekken kunnen bieden en een klein inkomen kunnen genereren voor onze projecten. De Corona-maatregelen hebben zeker beperkende invloed. Wij maken hierin veilige keuzes in het soort vakopleidingen, werken met kleinere groepjes, zorgen voor voldoende afstand en voor veilig vervoer naar de locaties en hopen zo dat het project aan het eind van dit jaar succesvol draait. Je kunt hierover alles lezen in de komende nieuwsbrieven en via de Nieuwspagina. 

Verdrag voor de Rechten van het Kind

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert.

Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand.

De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures.

 

In Malawi is dit verre van de realiteit. Hierdoor zitten duizenden kinderen in ellende gevangen in politiecellen en gevangenissen.

 

Wij steunen hen, want ieder kind verdient een 2e kans

Stichting Byounique

Bankgegevens: 

NL07 RABO 0168451972

KvK: 53384377