Nieuws

Onze laatste nieuwsberichten

ONZE VAKOPLEIDINGEN 

Vanaf half juli mochten onze trainingscentra, met maatregelen als kleine groepjes, handen wassen, afstand houden en maskers op, weer open. In Nchalo en Mangochi startten de 2e groepen. En de start van ons 3e trainingscentrum, in Kanseche, was een extra feestelijk moment. Zo worden de komende maanden 28 studenten getraind in mode & kleding. Bijgevoegd een korte impressie van de trainingscentra Thom en Kanseche, rond Nchalo.

NIEUWSBRIEF 3e KWARTAAL 2020

28 november 2020

 

Tijdens de afgelopen maanden konden we helaas onze activiteiten in de jeugdgevangenissen niet uitvoeren vanwege een landelijke sluiting van alle gevangenissen. Maar we hebben niet stilgezeten! HALT bleef doorgaan en we konden onze 3 trainingscentra weer openen. En we hebben ruim 200 jongeren die sinds vorig jaar waren geslaagd opgevolgd om te kijken hoe het nu met ze gaat. 

In de bijgevoegde nieuwsbrief lees je alles over onze activiteiten in het 3e kwartaal 2020 (klik op de foto links om de nieuwsbrief te openen)

CORONA EN NEGATIEVE GEVOLGEN IN MALAWI

20 oktober 2020

Terwijl Nederland midden in een tweede Coronagolf zit, blijven de cijfers in Malawi laag. Mid-oktober telt Malawi 5.842 zaken en181 overledenen. Ondanks deze lage cijfers heeft de pandemie een grote impact. Het land is zeer afhankelijk van import, werk in Zuid-Afrika en inkomen vanuit het toerisme. Dat alles ligt nu vrijwel stil. Veel mensen zijn hun baan verloren en Malawi kent geen economisch vangnet. De toegenomen armoede en de sluiting van de scholen heeft o.a. geleid tot een explosieve stijging van het aantal kind-huwelijken en tienerzwangerschappen. De zorgen over de situatie van de jonge meiden en hun (toekomstige) baby's zijn groot. Samen met lokale partners hoopt Byounique voor deze meiden volgend jaar in Nchalo een project vakopleidingen en opvoedingsondersteuning te bieden. Wij werven daarvoor momenteel de fondsen. 

HELAAS EEN TELEURSTELLING

20 augustus 2020

Met de sluiting van alle jeugdgevangenissen moesten wij daar onze opleidingsactiviteiten staken. Omdat het onduidelijk was wanneer de trainingen weer zouden kunnen starten, besloot de Tsjechische Ambassade haar donatie te bevriezen. Een grote teleurstelling, want wij hadden veel tijd gestoken in alle voorbereidingen en een programma opgesteld waarbij wij met aanpassingen onze jongeren toch konden trainen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat 2020 voor heel veel mensen teleurstelling heeft gebracht. We kijken nu uit naar volgend jaar en hopen dan onze vakopleidingen toch uit te kunnen voeren.    

Verdrag voor de Rechten van het Kind

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert.

Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand.

De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures.

 

In Malawi is dit verre van de realiteit. Hierdoor zitten duizenden kinderen in ellende gevangen in politiecellen en gevangenissen.

 

Wij steunen hen, want ieder kind verdient een 2e kans

Stichting Byounique

Bankgegevens: 

NL07 RABO 0168451972

KvK: 53384377