Zorgen dat kwetsbare jongeren in Malawi niet in aanraking komen met justitie, maar een goede toekomst opbouwen

 1. Voorkomen dat jongeren in aanraking komen met politie en justitie

 2. Zorgen dat jongeren bij wie dit wel gebeurt kindvriendelijk en rechtmatig behandeld worden

 3. En via rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen.

 

Via onze holistische en competentiegerichte aanpak verbeteren wij de basisfactoren die jongeren in de problemen brengen. Het versterkt de kwaliteiten van de jongeren en bouwt een sterk ondersteunend netwerk op. Kernwoorden: onderwijs, werk, sociale vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en lokale preventie-netwerken.

Voorkomen dat jongeren in de problemen komen via voorlichting, vroeghulp en lokale ondersteuning.
Zorgen dat jongeren bij politie, rechtbank en voorarrest snel, kindvriendelijk en rechtvaardig behandeld worden en na vrijlating hun problemen oplossen:

 1. KinderRechtenClubs op scholen

 2. Theater-preventie in risicowijken

 3. Sociale en juridische steun bij politie, rechtbank en jeugdgevangenis

Voorkomen van recidive door (gedetineerde) jongeren sociale vaardigheden te leren, de band met familie en omgeving te herstellen en via praktijkonderwijs positieve kansen voor de toekomst te bieden:

 1. HALT: alternatieve straffen

 2. Rehabilitatie in gevangenissen

 3. Onderwijsondersteunin

 4. Praktijkscholen en ondernemerschap

Zorgen dat kinderen, jongeren, ouders, wijkbewoners, jeugdzorg-professionals en Malawiaanse burgers kennis hebben van kinderrechten en jeugdstrafrecht en actief bijdragen aan verbetering van kinderbescherming en het jeugdrechtsysteem in Malawi:

 1. "Tisinthe/let’s change’ radio jeugdrecht programma

 2. Training, voorlichting en presentaties

 3. Sociale media

UITGELICHTE PROJECTEN

Child Rights Clubs

September 2018 - juli 2019: op 24 scholen

Kinderen krijgen kennis over kinderrechten en waar zij bij problemen hulp kunnen vinden. Schoolmaatschappelijk werkers bieden zorg aan kwetsbare kinderen. In risicowijken doen jeugdgroepen hetzelfde.

Per jaar nemen zo'n 1.500 kinderen deel aan de workshops. Ook medeleerlingen, ouders, leerkrachten, omwonenden leren over kinderrechten via de CRC-activiteiten.

Projectbedrag per kind

€....

HALT-project

September 2018-juli 2019: 15 programmas

Kinderen die kleine delicten plegen nemen deel aan een 10-weeks programma dat hen onderwijst in sociale vaardigheden. HALT werkt ook aan herstel van de band met familie en leefgemeenschap en terugkeer naar school/werk. Per jaar slagen ruim 250 kinderen voor HALT. Het programma leert ouders, politie en wijkbewoners kinderen bij eerste problemen goed te begeleiden. 

Projectbedrag per kind:

€.....

Vakscholen  

Januari - december 2019: 2 vakscholen

Veel jongeren in onze projecten hebben nooit kans op onderwijs gehad en zijn voor hun inkomen afhankelijk van onstabiele dagarbeid. In onze vakscholen leren zij een vak, hoe een bedrijf te runnen, financieel management, sociale vaardigheden en opvoedingstraining. Hiermee kunnen zij een duurzaam inkomen verdienen en hun kinderen met zorg opvoeden.

Projectbedrag per kind:

€.....

ONZE SPONSORS

Verdrag voor de Rechten van het Kind

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert.

Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand.

De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures.

 

In Malawi is dit verre van de realiteit. Hierdoor zitten duizenden kinderen in ellende gevangen in politiecellen en gevangenissen.

 

Wij steunen hen, want ieder kind verdient een 2e kans

Stichting Byounique

Bankgegevens: 

NL07 RABO 0168451972

KvK: 53384377