top of page

Stichting Byounique

Zorgen dat kwetsbare jongeren in Malawi niet in aanraking komen met justitie, maar een goede toekomst opbouwen

 1. Voorkomen dat jongeren in aanraking komen met politie en justitie

 2. Zorgen dat jongeren bij wie dit wel gebeurt kindvriendelijk en rechtmatig behandeld worden

 3. En via rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen.

 

Via onze holistische en competentiegerichte aanpak verbeteren wij de basisfactoren die jongeren in de problemen brengen. Het versterkt de kwaliteiten van de jongeren en bouwt een sterk ondersteunend netwerk op. Kernwoorden: onderwijs, werk, sociale vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en lokale preventie-netwerken.

Voorkomen dat jongeren in de problemen komen via voorlichting, vroeghulp en lokale ondersteuning.
Zorgen dat jongeren bij politie, rechtbank en voorarrest snel, kindvriendelijk en rechtvaardig behandeld worden en na vrijlating hun problemen oplossen:

 1. KinderRechtenClubs op scholen

 2. Theater-preventie in risicowijken

 3. Sociale en juridische steun bij politie, rechtbank en jeugdgevangenis

Voorkomen van recidive door (gedetineerde) jongeren sociale vaardigheden te leren, de band met familie en omgeving te herstellen en via praktijkonderwijs positieve kansen voor de toekomst te bieden:

 1. HALT: alternatieve straffen

 2. Rehabilitatie in gevangenissen

 3. Onderwijsondersteunin

 4. Praktijkscholen en ondernemerschap

Zorgen dat kinderen, jongeren, ouders, wijkbewoners, jeugdzorg-professionals en Malawiaanse burgers kennis hebben van kinderrechten en jeugdstrafrecht en actief bijdragen aan verbetering van kinderbescherming en het jeugdrechtsysteem in Malawi:

 1. "Tisinthe/let’s change’ radio jeugdrecht programma

 2. Training, voorlichting en presentaties

 3. Sociale media

UITGELICHTE PROJECTEN

HALT - 1.jpg

HALT- project

Geen gevangenis voor kleine vergrijpen

Kinderen die kleine delicten plegen nemen deel aan een 10-weeks programma dat hen onderwijst in sociale vaardigheden. HALT werkt ook aan herstel van de band met familie en leefgemeenschap en terugkeer naar school/werk. Per jaar slagen ruim 150 kinderen voor HALT. Het programma leert ouders, politie en wijkbewoners kinderen bij eerste problemen goed te begeleiden. 

Projectbedrag per kind

€45

Graduates Bvumbwe September 2019.jpg

Jeugdgevangenis-reintegratie

Counsellng, vakopleiding en follow-up begeleiding

Ons werk in de jeugdgevangenissen blijft de kern van ons werk in Malawi. Jongeren leren positief gedrag, maken goede plannen voor de toekomst, krijgen kansen via opleiding en herstellen de band met familie. Zo gaan zij na hun detentie met nieuwe kennis en een positieve basis naar huis. Wij checken of de jongeren veilig thuis komen en hoe zij het na de eerste periode blijven doen. Ruim 90% van de jongeren blijft het goed doen. 

Projectbedrag per kind:

€50

Trainingscentrum.jpeg

Vakopleiding en werkervaring  

Juist voor de meest kansarme jongeren

Veel van onze jongeren hebben geen geld om een goede opleiding te kunnen betalen. Wij zetten lokale vakscholen op waar goede vakopleidingen tegen gering lesgeld juist voor kansarme jongeren bereikbaar worden. Getrainde studenten worden instructeurs en verdienen met hun lesgeven start-up tools. Via rotatie krijgen meerdere studenten deze kans. Ook zijn wij druk met de opzet van een productiecentrum en winkels om zo werkervaringsplekken en inkomen voor dit project te genereren. 

Projectbedrag per kind:

€60

ONZE SPONSORS

Dirk Bos Fonds
De Johanna Donk-Grote Stichting
Mundo Crastino Meliori
Emmaus Bilthoven
Stichting KOOK
Marthe van Rijswijck Foundation
Hofsteestichting
Stichting Protestants Steunfonds
HOME - 1
Stichting Molenaars Kinderfonds
bottom of page